Google Workspace for Utdanning

Samarbeid hvor og når som helst med en digital verktøykasse for utdanning

Med Google Workspace for utdanning kan lærere skape muligheter for læring, forenkle administreringsoppgaver og utfordre elevene til å tenke kritisk – alt dette uten at arbeidsflyten forstyrres. Verktøyene i Google Workspace for Utdanning er funksjonsrike på egen hånd, men de fungerer enda bedre sammen.

Verktøy som hjelper lærere med å komme i gang

Google Workspace er selvfølgelig skybasert og kan enkelt skaleres for flere klasserom. Med ressurser som opplæring og veiledninger i Teacher Center er det enkelt å komme i gang.

Google Workspace for Utdanning inneholder ikke reklame, og informasjonen i disse tjenestene blir heller ikke brukt til reklameformål.

Den nyeste teknologien til en pris skoler har råd til!

Google Workspace for utdanning er en pakke med gratis Google-apper som er spesielt tilpasset for bruk i skoler. Innebygd sikkerhet med flere lag. Vi har også rabatterte priser på support!

Støtt og ha kontakt med hver eneste elev

Jobb med eller uten nett, når som helst og på en hvilken som helst enhet med Google Workspace for utdanning. Bruk disse verktøyene for å oppmuntre til samarbeid, kreativitet og kritisk tenkning. Jobb med enkeltelever eller hele klassen.